Zaken- en Immokantoor GOFFIN BV - info@immofransgoffin.be - +32 (0)89/ 41 49 34

U verhuurt

 • Vastleggen van de huurprijs en bijkomende kosten, in overleg met u en conform aan de markt
 • Advies voor het samenstellen van een compleet verhuurdossier, conform de steeds complexere wetgeving in deze wereld, hetgeen van groot belang is voor de rechtsgeldigheid van het contract, met alle gevolgen van dien. Dankzij ons uitgebreid netwerk van ervaren vastgoedexperten kunnen wij U snel doorverwijzen, zodat uw pand snel op de markt gebracht kan worden. 
 • Opmaken van aantrekkelijke en professionele fotoreportage, zeer belangrijk om kandidaten te overtuigen van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van uw pand. 
 • Publiciteit op de vooraanstaande immo-websites
 • Grondige evaluatie en selectie van kandidaten, in overleg met u
 • Organisatie van bezoeken
 • Opstellen van het contract, steeds in overleg met u
 • Innen en opvolgen van huren, doorstorten van de huren op rekening van de eigenaar
 • Juridische bijstand tijdens de volledige duur van de huurovereenkomst, zowel voor verhuurder als huurder. 
 • In geval van niet betaling, aanmaning, ingebrekestelling, en in het ergste geval voorbereiding van een compleet en correct dossier, door U voor te leggen op het vredegerecht of aan een andere juridische entiteit zoals bvb een advocaat
 • Mogelijkheid om U te laten verzekeren voor kosten voor advocaat en andere gerechtskosten.
 • Wij streven ernaar om U snel een nieuwe en geschikte huurder aan te brengen, nadat uw huidige huurder heeft opgezegd, om zo leegstand te vermijden. Leegstand is niet rendabel en moet ten allen tijde vermeden te worden.